Soběšovice – Bruzovice – Frýdek-Místek – 13.1.2019

I přes vidinu ne moc dobrého počasí se vydalo 23 turistů na první letošní vycházku ze Soběšovic přes hráz Žermanické přehrady do Frýdku. Cesta sice nebyla nijak úhledná, cestou na nás pršelo, sněžilo, foukalo, ale my si i přesto užili společný výlet. Část turistů využila právě vyjíždějícího autobusu a cestu si z Nových dvorů zkrátili, ostatní pokračovali až k restauraci U mámy, odkud se postupně rozcházeli do svých domovů. Trasa celkem cca 13 km (na vlakové nádraží).

Novoroční čtyřlístek na Prašivé – 6.1.2019

6.1.2019 se konal hvězdicový pochod na Prašivou, kdy jsme si za splnění 4 dobrých skutků (1 – jdi na výlet; 2 – pozvi někoho ze svého okolí; 3 – poznej kus přírody; 4 – přispěj potřebným) mohli odnést samolepku ve formě čtyřlístku.

Tradičně se na Prašivé opékaly klobásky (letos lehce pikantní), zpívalo se při kytaře, něco dobrého se snědlo i vypilo, mohli jsme nahlédnout do kostelíka sv. Antonína Paduánského a dozvědět se nějaké zajímavosti z jeho historie a samozřejmě jsme strávili nedělní čas ve skvělé společnosti milých lidí a nádherném prostředí zasněžených Beskyd.

Velký dík patří organizátorům a také osazenstvu chaty na Prašivé za poskytnutí skvělého zázemí.

Bylo prodáno 150 čtyřlístků – na účet sbírky bylo posláno 3760 Kč.

Ukončení roku na Rajské boudě – 29.12.2018

Tak a je to tady. Stalo se téměř nemožné a velká část turistů, směřujících na závěrečné rozloučení s koncem turistické sezóny na Rajskou boudu, se nesešla s vedoucím vycházky dnešního dne. Nevadí, naše orientace je dobrá a tak jsme se všichni nakonec setkali v cíli, popili něco dobrého, snědli haldy cukroví (i něco slaného se našlo), zazpívali jsme si, zatančili, ale hlavně – odnesli jsme si kalendář turistických akcí na příští rok – a že je z čeho vybírat!!!!

Poděkuj horám

Úklid v rámci „Děkujeme horám“ – chata Charbulák a prameniště potoku „Jamník“.

Chata Charbulák, Staré Hamry č. p. 55, měla před rokem 1989 zajištěnu likvidaci odpadů – jako každá druhá horská chata nebo hotel – způsobem, kdy se v blízkosti zavážela kdejaká proláklina, strž, a pokud nebyla, vykopala se v zemi díra. Proto i odpady v podobě skla, porcelánu, ale i železa a plastu si našly v blízkosti chaty své místo – jezírko pod chatou, na úpatí louky nad lesem a prameništěm potoka „Jamník“, který se vlévá do vodní údolní nádrže Šance Řečice.

Po revoluci byla chata vrácena v rámci restitucí do rukou původního majitele, paní Jeleny Charbulákové, ve zuboženém stavu. Restituentka se dala do nákladné rekonstrukce chaty, ze Švýcarska se vrátila dcera paní Charbulákové, MUDr. Sylvie Ranochová, sama již v důchodovém věku, která ve Švýcarsku s manželem provozovala lékařskou praxi. Tato si vzpoměla, že za jejího mládí bylo nad lesem jezírko a pod vlivem těchto vzpomínek nechala jezírko obnovit. Těžká technika nastoupila a zem vydala své poklady. Malá část z nich udělala to nejlepší co uměla, po spádnici se dostala do parmeniště potoka, kde se v korytě v délce cca 200 m usadila. Přírodě sklo, těžké plasty, kov a keramika nevadí, ale toto usazené v přírodě, v bezprostřední blízkosti rekreační usedlosti hojně navštěvované rekreanty je neslučitelné s normami civilizované země, za kterou bychom se rádi považovali. Odpady evidentně pocházely z pozemku vráceném v restituci původnímu majiteli, dostaly se do vodního toku v lese na parcele ve vlastnictví státu, s právem hospodaření Lesy České republiky, s.p. Všem odpady vadily, ale zase ne tak moc. Restituent byl před volbou investovat 60 000 Kč do projektu, na základě kterého by mohl zažádal o nejistou dotaci. Do osudu zasáhlo nečekané úmrtí blízkého člena rodiny. Čas dosud nikdo nezastavil a přišla akce „Děkujeme horám“, zaměřená na úklid a nápad s tímto nežádoucím stavem věcí pohnout. Z kolektivu členů Klubu českých turistů při Válcovnách plechu Frýdek-Místek se našlo 11 nadšenců, kteří v sobotu 26. května nastoupili do 50 km od Frýdku-Místku vzdáleného potoka a během dopoledne zaplnili na nedalekém parkovišti kontejner na sklo. Sedm členů pilně sbíralo odpad v korytě potoka, doslova po čtyřech tento v plátěných pytlích o průměrné hmotnatosti 12 kg vytahovalo 50 m příkrým svahem na jeho hranu a čtyři členové zdolávali s nákladem dalších 400 m svahu ke kontejneru. Po poledni uvítali poděkování paní Ranochové v podobě chutného a vydatného oběda.

01.06.2018, Aujeský

Velikonoční pomlázka – 2.4.2018

Na Šmigrust, v pondělí 2.4.2018, se konala tak jako tradičně v našem turisťáku, vycházka s třešničkou na dortu v podobě Velikonoční pomlázky. Za krásného jarního počasí se sešlo v Chlebovicích u kostela Cyrila a Metoděje 20 turistů, kteří po přivítání a vyslechnutí potřebných informací se vydali po žluté značce směrem na Palkovické hůrky. Zde po pronesené zdravici naším ženám následovala pomlázka tak, aby turistky byly i po další rok v perfektní kondici. U rozcestníku Palkovické hůrky  se k nám přidaly další dvě turistky. Pokračovalo se po modré značce lesem za slunečného počasí a ptačího zpěvu až k přehradě Olešná. Před restaurací U Toma čekalo dalších 10 členů KČT TJ VP, a tak zde proběhlo druhé kolo pomlázky. Po občerstvení a posezení v družné zábavě jsme se v odpoledních hodinách vraceli busem z Olešné do Frýdku. Byla to vydařená akce,… sluníčko, dobrá nálada a vše potřebné bylo k dispozici. Holky tradičně napekly, nechyběly sladkosti a ve skle se také něco našlo. Celková účast byla 32 turistů, hlavní trasa pohodové vycházky měla s procházkou kolem přehrady cca 9 km, s převýšením kolem 200 m.         J.M.