Poděkuj horám

Úklid v rámci „Děkujeme horám“ – chata Charbulák a prameniště potoku „Jamník“.

Chata Charbulák, Staré Hamry č. p. 55, měla před rokem 1989 zajištěnu likvidaci odpadů – jako každá druhá horská chata nebo hotel – způsobem, kdy se v blízkosti zavážela kdejaká proláklina, strž, a pokud nebyla, vykopala se v zemi díra. Proto i odpady v podobě skla, porcelánu, ale i železa a plastu si našly v blízkosti chaty své místo – jezírko pod chatou, na úpatí louky nad lesem a prameništěm potoka „Jamník“, který se vlévá do vodní údolní nádrže Šance Řečice.

Po revoluci byla chata vrácena v rámci restitucí do rukou původního majitele, paní Jeleny Charbulákové, ve zuboženém stavu. Restituentka se dala do nákladné rekonstrukce chaty, ze Švýcarska se vrátila dcera paní Charbulákové, MUDr. Sylvie Ranochová, sama již v důchodovém věku, která ve Švýcarsku s manželem provozovala lékařskou praxi. Tato si vzpoměla, že za jejího mládí bylo nad lesem jezírko a pod vlivem těchto vzpomínek nechala jezírko obnovit. Těžká technika nastoupila a zem vydala své poklady. Malá část z nich udělala to nejlepší co uměla, po spádnici se dostala do parmeniště potoka, kde se v korytě v délce cca 200 m usadila. Přírodě sklo, těžké plasty, kov a keramika nevadí, ale toto usazené v přírodě, v bezprostřední blízkosti rekreační usedlosti hojně navštěvované rekreanty je neslučitelné s normami civilizované země, za kterou bychom se rádi považovali. Odpady evidentně pocházely z pozemku vráceném v restituci původnímu majiteli, dostaly se do vodního toku v lese na parcele ve vlastnictví státu, s právem hospodaření Lesy České republiky, s.p. Všem odpady vadily, ale zase ne tak moc. Restituent byl před volbou investovat 60 000 Kč do projektu, na základě kterého by mohl zažádal o nejistou dotaci. Do osudu zasáhlo nečekané úmrtí blízkého člena rodiny. Čas dosud nikdo nezastavil a přišla akce „Děkujeme horám“, zaměřená na úklid a nápad s tímto nežádoucím stavem věcí pohnout. Z kolektivu členů Klubu českých turistů při Válcovnách plechu Frýdek-Místek se našlo 11 nadšenců, kteří v sobotu 26. května nastoupili do 50 km od Frýdku-Místku vzdáleného potoka a během dopoledne zaplnili na nedalekém parkovišti kontejner na sklo. Sedm členů pilně sbíralo odpad v korytě potoka, doslova po čtyřech tento v plátěných pytlích o průměrné hmotnatosti 12 kg vytahovalo 50 m příkrým svahem na jeho hranu a čtyři členové zdolávali s nákladem dalších 400 m svahu ke kontejneru. Po poledni uvítali poděkování paní Ranochové v podobě chutného a vydatného oběda.

01.06.2018, Aujeský