Kronika

Stručná historie válcovenské turistiky

Kompletní stručnou historii naleznete v samostatném článku.

Nejstarší listinné kroniky (1976-2006)

Kronika našeho oddílu je vedena až od roku 1976 p. Vladimírem Škutou, který měl dlouhodobé kronikářské zkušenosti – byl 26 let kronikářem města Frýdku-Místku. O r. 1985 asi pět let vedl kroniku p. Leopold Carbol. Od roku 1994 až do r. 2006 je veškerá naše činnost zaznamenávána dlouholetým členem oddílu Milanem Haganem. V roce 2007 přebral kroniku Václav Myška.

Kronika – 1. díl  (1976-1999) Kronika – 2. díl  (2000-2006)

Období 2007-2017

Pozor! Odkazy vedou do starší podoby našeho webu:

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

Rok 2007

Zájezdy a výšlapy
Společenské akce

Rok 2008

Zájezdy a výšlapy
Společenské akce

Rok 2009

Zájezdy a výšlapy
Společenské akce

Rok 2010

Zájezdy a výšlapy
Společenské akce

Rok 2011

Zájezdy a výšlapy
Společenské akce

Rok 2012

Zájezdy a výšlapy
Společenské akce

Rok 2013

Zájezdy a výšlapy
Společenské akce

Rok 2014

Zájezdy a výšlapy
Společenské akce

Rok 2015

Zájezdy a výšlapy
Společenské akce

Rok 2016

Zájezdy a výšlapy
Společenské akce