Za panenkami – 8.5.2022

Oproti původně plánované vycházce se turisté vydali za porcelánovými panenkami.

Trasa vedla z Děhylova do Dobroslavic a kolem Hlučínské Štěrkovny do Hlučína.

Fotky od Jirky M.

 

Flasharův důl – 1.5.2022

Na státní svátek jsme se v vydali na prohlídku Flasharova dolu.

Z Ostravy jsme jeli „spěšným“ vlakem do Oder, odkud už jsme pokračovali po zdejší naučné stezce směrem k Flasharovu dolu. Měli jsme poměrně hodně času, než nadejde čas námi objednané prohlídky a tak jsme se nejdříve vydali na Veselský kopec, kde je hezká malá rozhlednička.

Rozhledna na Veselském kopci

Neobešlo se to bez Martinova „zkrácení“ trasy lesem kolmo k vrstevnicím a s konečným akrobatickým překonáváním svodidel :-D. Ale všichni zvládli a tak jsme se s rozhledně ve zdraví dostali všichni!!!!

Od rozhledny jsme už sestoupili k dolu, kde na nás čekaly průvodkyně. Jedna z nic byla jedna z průzkumnic dolu,která se mu věnovala v rámci své vysokoškolské práce a udělala nám zajímavou prohlídku. Historické důlní dílo Flascharův důl pochází z přelomu 19. a 20. století a jedná se o důl břidličný. Turistický prohlídkový okruh Flascharova dolu nabízí cca 400 m zpřístupněných chodeb, několik dobývacích komor a lezní oddělení nainstalované ve 20 m vysokém spojovacím komínu.

Po prohlídce už nás čekala pouze cesta zpět na nádraží a domů.

Fotky od Dany N., Martina M. Jirky M.

 

Velikonoce – 18.4.2022

Naše tradiční setkání na Velikonoce.

Jako vždy, jsme z různých směrů a různými trasami vystoupali na Kubánkov, odkud jsme společně pokračovali na Olešnou k Tomovi 😉

Fotky od Dany N.

 

Kravaře 10.4.2022

Změněná vycházka. Oproti původnímu cíli, který vedl na zámek Lešná, kde měla být akce věnovaná Velikonocům. Z důvodu zrušení akce vymyslela Maruška R. náhradní, a to do zámku v Kravařích, kde shodou okolností měla být také Velikonoční akce ;-).

Fotky od Dany N., Jirky M.