Stručná historie válcovenské turistiky

Její začátky sahají do předválečných let r. 1938, příchodem turistů z Třince do Karlovy Huti, po válce pracoval krátce turistický kroužek při ZV ROH VP. Po té se stává součástí Tělovýchovné jednoty Válcoven plechu (která byla založena v roce 1921), a vzniká odbor turistiky, jejíž součástí jsme doposud. V průběhu roku 1990 dochází k reorganizaci turistiky v celostátním měřítku. Obnovuje se opět Klub českých turistů, založený v roce 1888. Turistický odbor při TJ Válcoven plechu s 2 oddíly vysokohorské a pěší turistiky je zde rovněž zaregistrován. Od roku 1992 se TJ přejmenovává na TJ VP Frýdek-Místek, s podnikem Válcoven plechu již nemá žádná pouta a je tomu tak i doposud. Dle vyjádření nynějšího vedení podniku není z jejich strany zájem o původní název TJ Válcoven plechu.

V roce 1957 byl vytvořen Svaz československé tělesné výchovy ČSTV a TJ Válcoven plechu je její součástí. V 60-letech byly v odboru turistiky kromě našeho oddílu pěší turistiky, oddíl vysokohorské turistiky, lyžařské a vodácké turistiky. Tento odbor patřil k nejaktivnějším odborům TJ .

Pěším turistům si tehdy říkalo „zájezdový oddíl“, vzhledem k velkému počtu organizovaných autobusových výletů. Škoda, že tato činnost není zdokumentována, kronika našeho oddílu je vedena až od roku 1976 p. Vladimírem Škutou , který měl dlouhodobé kronikářské zkušenosti – byl 26 let kronikářem města Frýdku-Místku. O r. 1985 asi pět let vedl kroniku p. Leopold Carbol. Od roku 1994 až do r. 2006 je veškerá naše činnost zaznamenávána dlouholetým členem oddílu Milanem Haganem. V roce 2007 přebírá kroniku Václav Myška.

V poválečných létech až do r. 1977 vedl činnost oddílu pěší turistiky obětavý funkcionář Viktor Tesarčík, místopředsedou Ota Kaláb a pokladníkem byla Bohuška Heřmanová. Byla to právě ona, pod jejímž vedením byly organizované pravidelné nedělní vycházky do blízkých Beskyd, které tvoří základ naší činnosti dosud. V roce 1977 se ujímá funkce předsedy oddílu Ota Kaláb. Tito dva členové byli opravdovými pilíři oddílu pěší turistiky, za jejich působení byla činnost oddílu v největším rozkvětu, členskou základnu tvořilo cca 140-160 členů. Právě v té době byl oddíl pěší turistiky několikrát vyhodnocen jako nejlepší oddíl Tělovýchovné jednoty. Vzhledem k vážné nemoci končí ve své funkci Ota Kaláb v r.1989. V roce 1992 opouštějí naše řady oba výše jmenovaní obětaví turisté Ota Kaláb a Bohuška Heřmanová a na přechodné období cca 3 let vede oddíl Milan Alina. Nedělní vycházky jsou pod organizací p. Jaromíra Vrobla. V roce 1992 se funkce předsedy oddílu ujímá ing. Jan Dias. Koncem roku 2000 však mu jeho zdravotní stav nedovoluje pokračovat v této práci a od r. 2001 doposud je pěší turistika pod vedením Marie Michnové.

Určitě stojí za zmínku i činnost turistického oddílu mládeže, který začátkem 80- let vedl Ing. Jan Dias, Margit Koloničná a Marie Garčicová. V roce 1987 se ujímá vedení TOMu Marie Michnová, pod jejím vedením se mládež zúčastňuje akci pořádané oblastí Beskydy, tomíci jsou ve větší míře součástí turistických zájezdů a výletů. Od roku 2004 byla činnost s mládeži v našem oddílu obnovena turistickými akcemi a zájezdy v rámci rodinné turistiky.

Těžištěm naší dlouholeté činnosti jsou každoročně naše nedělní výlety do Beskyd s obměňovanými trasami po značených i neznačených chodnících. Kromě toho se každoročně pořádá 8-10 jednodenních a dvoudenních zájezdů, z toho stěžejní akcí roku se stává týdenní zájezd po koutech naší republiky a Slovenska. V posledních letech získává zájem i 2-denní cykloturistické akce. Každoročně navazujeme na úspěšné společenské turistické akce jako večírek pořádaný u příležitosti VH, ten má již 20-ti letou tradici, velikonoční pomlázka na Kubánkově, oslava MDŽ, smažení vaječiny a Silvestr na Harendě.