Flasharův důl – 1.5.2022

Na státní svátek jsme se v vydali na prohlídku Flasharova dolu.

Z Ostravy jsme jeli „spěšným“ vlakem do Oder, odkud už jsme pokračovali po zdejší naučné stezce směrem k Flasharovu dolu. Měli jsme poměrně hodně času, než nadejde čas námi objednané prohlídky a tak jsme se nejdříve vydali na Veselský kopec, kde je hezká malá rozhlednička.

Rozhledna na Veselském kopci

Neobešlo se to bez Martinova „zkrácení“ trasy lesem kolmo k vrstevnicím a s konečným akrobatickým překonáváním svodidel :-D. Ale všichni zvládli a tak jsme se s rozhledně ve zdraví dostali všichni!!!!

Od rozhledny jsme už sestoupili k dolu, kde na nás čekaly průvodkyně. Jedna z nic byla jedna z průzkumnic dolu,která se mu věnovala v rámci své vysokoškolské práce a udělala nám zajímavou prohlídku. Historické důlní dílo Flascharův důl pochází z přelomu 19. a 20. století a jedná se o důl břidličný. Turistický prohlídkový okruh Flascharova dolu nabízí cca 400 m zpřístupněných chodeb, několik dobývacích komor a lezní oddělení nainstalované ve 20 m vysokém spojovacím komínu.

Po prohlídce už nás čekala pouze cesta zpět na nádraží a domů.

Fotky od Dany N., Martina M. Jirky M.