Kravaře 10.4.2022

Změněná vycházka. Oproti původnímu cíli, který vedl na zámek Lešná, kde měla být akce věnovaná Velikonocům. Z důvodu zrušení akce vymyslela Maruška R. náhradní, a to do zámku v Kravařích, kde shodou okolností měla být také Velikonoční akce ;-).

Fotky od Dany N., Jirky M.