Velkými Karlovicemi – 23.8.2020

Naše krátká vycházka začala trochu v dešti odjezdem autobusu do Rožnova pod Radhoštěm. Tady jsme přestoupili na další bus, který nás dovezl na Soláň-Čarták sedlo. Odkud jsme se již za pěkného počasí vydali po zelené značce k hospůdce Na Jezerné (asi 4 km), kde jsme se posilnili na další cestu a to směr Velké Karlovice část Pluskavec. Zde jsme si prohlídli dřevěné sochy, které představovaly různá řemesla či panímámy a pantáty z toho valašského kraje a také kapličku svatého Huberta. Po této prohlídce jsme si opět našli hospůdku, kde jsme se naobědvali a potom se ještě prošli ke krásnému Grandhotelu Tatra, kde byly opět dřevěné sochy – tentokrát zvířátek. Po této prohlídce jsme se již odebrali k busu, který nás dovezl až do FM.

Majka Radová

Celkem: 13 účastníků; délka trasy 10,5 km.