Výroční schůze – 7.2.2020

Erich – náš konferenciér

Výroční schůze probíhala tradičně v hostinci U Křivého psa ve Frýdku. Celým večerem provázel hlavní moderátor Erich Stožek, který také přivítal hosty – Stano Mrázika za TO Svrčinovec, Ing. Vladimíra Luska a Václava Beneše za KČT Slezan. Následoval přípitek, volby do komisí a Maruška Michnová podala zprávu činnosti odboru za minulý rok:


V uplynulém roce se nám v celém odboru turistiky, který se skládá ze dvou oddílů, podařilo zrealizovat 75 akcí, kterých se zúčastnilo 1894 turistů + 2 akce pro veřejnost s účastí 262 osob

Pěší turistika:  těžištěm naší činnosti jsou nedělní vycházky nejen do blízkých Beskyd, ale čím dál víc navštěvujeme místa na Opavsku, Odersku a okolí Ostravy. V minulém roce jsme zorganizovali 39 vycházek s průměrnou účastí 24 turistů.

přípitek nesmí chybět

Hned 1. turistickou akcí roku 2019, zároveň organizovanou pro veřejnost, byl „ 7.ročník Novoročního čtyřlístku s hvězdicovým výšlapem na Prašivou. Zúčastnilo se ho cca 200 turistů, kteří přispěli do pokladničky v rámci programu pro hendikepované „Turistika pro všechny“ celkovou částkou 3760 Kč.  Další akcí pro veřejnost byl 6.ročník „Okolo Bezručovy vyhlídky“. Účast, vzhledem k chladnému počasí, byla menší než v roce minulém. Celkem 56 osob, z toho 13 děti, pro které byl na trase zajištěn program s plněním úkolů a různých disciplín s odměnami. Jako tradičně se na Vyhlídce opékaly párky.

Co se týká zájezdové činnosti uskutečnilo se všech 10 naplánovaných zájezdů, z toho 5 jednodenních (Údolím Moravice v okolí Hradce n. Moravicí, se slovenskými kamarády jsme se vydali na Kysuce, v srpnu na Malou Fatru, podzimní zájezd do Jeseníků – na Praděd a poslední zájezd do Luhačovic a okolí ).

Návštěva ze Slovenska – Stano

V dubnu to byl 5-denní zájezd na Slovensko do okolí Bratislavy, Malých Karpat, s návštěvou Maďarska a Rakouska. Začátkem července 4-denní zájezd do oblasti Krakowa a Jury Krakowsko Czestochowske, podobné našemu Moravskému krasu. Naší stěžejní turistickou akcí je každoročně zářijový týdenní zájezd. Cílem bylo tentokrát území nejmladšího Národního parku České Švýcarsko. Cestou tam turisté navštívili i sousední Německo s historickým rázovitým krajem Lužice – německý Oybin se skalním hradem z dob Karla IV. a zachovalé hrázděné domy. Vydali se na vrch Jedlová s rozhlednou a turistickou chatou a horu Klíč s panoramatickým rozhledem. Odpočinkový den strávili v nedalekých barokních Drážďanech. V rámci akcí RT (Rodinná turistika) jsme oproti minulým rokům aktivním dětem připravili 2 zájezdy. Na konci června za dobré vysvědčení na Olomoucko s návštěvou Mladečských jeskyní, hradu Úsova a ZOO na Svatém kopečku, koncem srpna do okolí Zlatých hor s návštěvou aqaparku v Polsku. Celkově se obou zájezdů zaúčastnilo 53 spokojených dětí . I vloni se naši turisté zúčastnili akcí Moravskoslezské oblasti:

Návštěva ze Slezanu

23.února se uskutečnila významná akce KČT – 50.zimní sraz na Skurečené a zároveň XII.krajský sraz turistů. 28.září u příležitosti jubileí beskydských chat se účastnila skupina turistů oslav 120 let turistiky na Slavíči. V říjnu pak 8.ročníku seniorské kávy – setkání turistů, pamětníků s návštěvou Řepišť, Václavovic, Horní Datyně a Šenova. V rámci celorepublikové akce Čisté Beskydy se po roce vrátila skupina našich turistů na místo činu – k prameništi potoka Jamník pod chatou Charbulák, který předminulý rok začali čistit. Poděkování patří celému týmu pod vedením Mirka Aujeského. V roce 2019 jsme vstoupili do druhé desítky naší spolupráce s kamarády z TO ze Svrčinovce a jeho okolí pod vedením Stano Mrázika. Začala při oslavách 80. výročí chaty Skalka. V listopadu se uskutečnilo tradiční setkání  – Vítání Martina na bílém koni na Bílém kříži s ukončením na Doroťance .

Eva – nejaktivnější turista

Již dlouhá léta funguje spolupráce s odborem slezanských turistů. Pokračovali jsme v tradici utkání v bowlingu – přes pravidelný trénink našich turistů pod vedením J. Nováka jsme dosáhli sice o něco lepšího výsledku, ale na vítězství nad slezanským týmem to nebylo.

V programu jsme měli i 2 akce na turistické základně TJ v Malenovicích na Sněžence, organizované Luďkem a Janou Kaplanovými. Nejen za tyto akce, ale hlavně za spoustu odpracovaných brigádnických hodin při údržbě a zvelebování chaty, za vydatné pomoci Zdeňka Vávry, jim patří velký dík.

 

Oddíl VHT: program oddílu je součástí Turistického kalendáře. V plánu měl celkem 21 akcí. Vzhledem k počasí se uskutečnilo 20 akcí + 2 akce v zimní sezoně navíc – autobusový týdenní zájezd na běžky do Jizerských hor a Krkonoš a vánoční Jeseníky. Další zimní akcí byla Na běžkách kolem Smrku. Na jaře se konal již 46.ročník Gelalage s účastí 25 turistů, smažení vaječiny na Morávce , v létě 2 akce na slovenském pomezí a slovenských Beskydách a tradiční přechod Travného se vzpomínkou na ing.Macuru. Při podzimní brigádě na chatě se uskutečnilo ukončení sezóny se zhodnocením činnosti, s dokumentací a promítáním foto z různých akcí. Konec roku tradičně ukončili silvestrovským pochodem na Kotař s účastí 24 turistů. Během roku na turistické základně Protěž na Morávce (všichni ji známe i z našich 2 akcí – smažení vaječiny a placky) odpracovali členové oddílu 70 brigádnických hodin pro zajištění údržby a provozu chaty. Tolik tedy k činnosti oddílu VHT.

První místo v tombole

Členská základna: k dnešnímu datu má odbor 146 členů KČT. V oddíle VHT je 27 členů (11 žen a 16 mužů). Pěší turistika má tedy 119 členů (80 žen, 37 mužů a 2 děti). Celkem 84 % seniorů, 16% pracujích a 2 děti, přihlásily se 2 nové členky . V rámci RT je v TJ organizováno 12 dětí. V loňském roce naše řady nedobrovolně opustili 2 členové – Maruška Pustková st. a Zdeněk Myška. Odhlásilo se dalších 5 členů. Odbor vedl 5-členný výbor ve složení Martin Mrkos, Hanka Bílková, Dana Nalepová a Marie Michnová, za oddíl VHT Miloslav Petřkovský. Scházeli jsme se min. 1 x za měsíc. Při této příležitosti mi dovolte, abych jim poděkovala za celoroční organizační práci, kterou měli tentokrát navíc navýšenou i o mé povinnosti, které jsem vzhledem ke svým zdravotním problémům nemohla vykonávat v takové míře, jak jsem si představovala. Rovněž děkuji všem ostatním vedoucím vycházek Pavlu Bartoškovi, Radce Juhászové, Marii Radové, Luďkovi Kaplanovi, Mirkovi Lukavskému a Tondovi Lukavskému. Všichni jmenovaní se podíleli i na přípravě TK pro letošní rok. Za pomoc děkuji i dalším pomocníkům tzv. úsekovým důvěrníkům M. Alinové, M. Pustkové, Š. Svobodové, za výběr příspěvků i J. Maršálkovi. Radce Juhászové za webové stránky, kde aktuálně informuje svými články o probíhajících akcích za vydatné pomoci fotoreportáží Dany Nalepové a Vráťi Kryla. Ty jsou uloženy na rajce.net. Daně Nalepové děkuji za práci „tiskové mluvčí naší organizace„. Zvykli jsme si na elektronickou komunikaci mezi výborem a členy oddílu. Stejně tak za nenahraditelnou pomoc při elektronickém výběru plateb zájezdu a organizační pomoc při mnoha akcích. Za skvěle odvedenou práci v rámci propagace našeho spolku děkuji „Melody boys“- kapelníkovi V. Myškovi, E. Stoškovi, L. Kaplanovi, kterým zdárně pomáhala případně na některých akcích zaskočila i Helena Tichopádová. A na Novoročním čtyřlístku i Vláďovi Luskovi ze Slezanu. Za aktualizaci vývěsky na ul. TGM ve Frýdku u Jošta patří poděkování Ivaně Štěrbové, která tuto práci ochotně převzala po Marii Pustkové ml.

Dobře však vím, že by naše práce organizátorská neměla smysl bez vás všech, kteří se jich účastníte v tak velkém počtu. Proto patří mé velké poděkování i Vám. Jsem ráda, že za poslední roky přibývají v našich řadách noví turisté, kteří se velice aktivně zapojují do naší činnosti. Věřím, že nový turistický kalendář pro tento rok Vám všem bude inspirací pro aktivní turistickou činnost. Všem Vám přejí, aby jste si hlavně ve zdraví užili ještě mnoho krásných zážítků na naplánovaných turistických akcích letošního roku.

Ve Frýdku-Místku, 7.2.2020.

Marie Michnová (vedoucí odboru KČT TJ VP F-M)


Volná zábava na konec večera

V další části programu nás Hanka Bílková seznámila s hospodařením za rok 2019 a Martin Mrkos s plánem činnosti na rok 2020. Nechybělo ani vyhodnocení aktivních turistů roku 2019. Všichni obdrželi osobní nástěnný kalendář na rok 2020. 1. místo patří Evě Bačíkové. Odměnou jí je jeden ze zájezdů roku 2020.

Následovala večeře a všemi velmi očekávaná tombola (objevili se i šťastlivci, kteří si pro cenu zašli až 5x ). Zbytek večera už proběhl ve znamení volné zábavy s hudbou, o kterou se postaral DJ Jakub Bezděk.

Účast: 72 našich členů, 4 VHT členové, 10 hostů.

Foto z akce: Dana N., Vráťa K.