RT Olomoucko – 29.6.2019

Náš první letošní zájezd pro nejmladší věkovou skupinu nás zavedl do Olomouckého kraje. Nejprve jsme navštívili Mladečské jeskyně, které jsou proslulé největším a nejstarším sídlištěm cromagnonských lidí ve střední Evropě. Dalším prostorám s vysokými rozervanými stropy a bohatou krápníkovou výzdobou vévodí monumentální stalagmit Mumie.

Z Mladečských jeskyní nás autobus dovezl do Úsova na prohlídku zdejšího lovecko-lesnického muzea, umístěného v prostorách barokního Martinelliho paláce. Představuje unikátní sbírku trofejí a preparovaných zvířat nejen z Čech, ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Sbírka vznikla díky lovecké vášni Lichtensteinů, kteří na přelomu 19. a 20.století uspořádali více než 50 loveckých výprav zejména do Afriky. Některé vystavené exponáty jsou staré více než 100 let.

A poslední zastávka byla na Svatém kopečku v Zoologické zahradě. Ta je známá například vyhlídkovou věží z roku 1974.  I přesto, že byl program velmi nabitý a počasí hodně pálivé, děti byly skvělé a doufáme, že si výlet náležitě užily.

 

Fotky – Radka J.