Výroční schůze KČT TJ VP – 1.2.2019

Rok se s rokem sešel a my jsme se také sešli, abychom bilancovali předešlný turistický rok. Na akci dorazili, kromě členů KČT TJ VP, také hosté z KST Svrčinovec nebo z KČT Slezan. Samozřejmě nechyběl ani předseda KČT oblasti Moravskoslezské pan Břetislav Boháč. V průběhu večera se odhlasovali noví členové výboru na další obdbobí, zjistili jsme, kolik jsme toho na zájezdech a vycházkách projedli, projezdili a jestli máme penízky i na tento turistický rok. Rozdaly se ocenění a poděkování aktivním členům a jakmile bylo oficialitám učiněno zadost, mohli jsme se začít bavit. Nechyběla bohatá tombola a samozřejmě tanečky až do pozdních nočních hodin.

Účast 75 členů, 7 členů VHT, 8 hostů.