Setkání po létech – 10.3.2018

…v sobotu 10.března  se v salonku restaurace U Křivého psa  uskutečnil již 13.ročník setkání bývalých členů našeho turistického spolku  se zástupci  odboru. Mezi 25 účastníky pozvání rádi přijali i naši 2 nejstarší  členové Marie Lichnovská a Oldřich Krigler.

 Tradice těchto setkání  vznikla  1.dubna 2006  u příležitosti 30. výročí založení 1.kroniky z roku 1977 bývalým kronikářem  města F-M  p. Škutou.

Hosté  byli informováni o  letošním významném výročí   130. založení KČT a připomenutí historie válcovenské turistiky, jejíž začátky sahají do předválečných let r.1938 tj. před 80 lety. Dále současném dění v odboru turistiky a o možnostech sledovat činnost turistů na webových stránkách a  vývěsce na TGM.

I když už dnes mnozí,  ze zdravotních důvodů,  do hor nemohou, při prohlížení oddílových kronik se přítomným opět vybavily vzpomínky na zážitky z turistických akcí uplynulých let. Vzpomněli jsme se i na ty, kteří už odešli do turistického nebe.

Při těchto setkáních  si člověk  stále více uvědomuje, že  stáří je jako bankovní konto, vybereš si to co jsi tam nashromáždil.…..a všichni dobře víme, že peníze i bohatství je pomíjivé, ale zážitky, postřehy a radosti, které nám  turistika přináší,  nám z  našich srdcí nikdo nevezme….

Na závěr setkání Pavel Bartošek popřál ženám k nedávnému svátku MDŽ a předal malou sladkost. Při loučení vyjádřili přítomni  poděkování za uspořádání takové akce a já jsem všem na oplátku přislíbila, že určitě v této  tradicí setkávání budeme i nadále pokračovat.

Marie Michnová

Více fotografií si můžete prohlédnout zde.