Poděkuj horám

Úklid v rámci „Děkujeme horám“ – chata Charbulák a prameniště potoku „Jamník“.

Chata Charbulák, Staré Hamry č. p. 55, měla před rokem 1989 zajištěnu likvidaci odpadů – jako každá druhá horská chata nebo hotel – způsobem, kdy se v blízkosti zavážela kdejaká proláklina, strž, a pokud nebyla, vykopala se v zemi díra. Proto i odpady v podobě skla, porcelánu, ale i železa a plastu si našly v blízkosti chaty své místo – jezírko pod chatou, na úpatí louky nad lesem a prameništěm potoka „Jamník“, který se vlévá do vodní údolní nádrže Šance Řečice.

Po revoluci byla chata vrácena v rámci restitucí do rukou původního majitele, paní Jeleny Charbulákové, ve zuboženém stavu. Restituentka se dala do nákladné rekonstrukce chaty, ze Švýcarska se vrátila dcera paní Charbulákové, MUDr. Sylvie Ranochová, sama již v důchodovém věku, která ve Švýcarsku s manželem provozovala lékařskou praxi. Tato si vzpoměla, že za jejího mládí bylo nad lesem jezírko a pod vlivem těchto vzpomínek nechala jezírko obnovit. Těžká technika nastoupila a zem vydala své poklady. Malá část z nich udělala to nejlepší co uměla, po spádnici se dostala do parmeniště potoka, kde se v korytě v délce cca 200 m usadila. Přírodě sklo, těžké plasty, kov a keramika nevadí, ale toto usazené v přírodě, v bezprostřední blízkosti rekreační usedlosti hojně navštěvované rekreanty je neslučitelné s normami civilizované země, za kterou bychom se rádi považovali. Odpady evidentně pocházely z pozemku vráceném v restituci původnímu majiteli, dostaly se do vodního toku v lese na parcele ve vlastnictví státu, s právem hospodaření Lesy České republiky, s.p. Všem odpady vadily, ale zase ne tak moc. Restituent byl před volbou investovat 60 000 Kč do projektu, na základě kterého by mohl zažádal o nejistou dotaci. Do osudu zasáhlo nečekané úmrtí blízkého člena rodiny. Čas dosud nikdo nezastavil a přišla akce „Děkujeme horám“, zaměřená na úklid a nápad s tímto nežádoucím stavem věcí pohnout. Z kolektivu členů Klubu českých turistů při Válcovnách plechu Frýdek-Místek se našlo 11 nadšenců, kteří v sobotu 26. května nastoupili do 50 km od Frýdku-Místku vzdáleného potoka a během dopoledne zaplnili na nedalekém parkovišti kontejner na sklo. Sedm členů pilně sbíralo odpad v korytě potoka, doslova po čtyřech tento v plátěných pytlích o průměrné hmotnatosti 12 kg vytahovalo 50 m příkrým svahem na jeho hranu a čtyři členové zdolávali s nákladem dalších 400 m svahu ke kontejneru. Po poledni uvítali poděkování paní Ranochové v podobě chutného a vydatného oběda.

01.06.2018, Aujeský

Velikonoční pomlázka – 2.4.2018

Na Šmigrust, v pondělí 2.4.2018, se konala tak jako tradičně v našem turisťáku, vycházka s třešničkou na dortu v podobě Velikonoční pomlázky. Za krásného jarního počasí se sešlo v Chlebovicích u kostela Cyrila a Metoděje 20 turistů, kteří po přivítání a vyslechnutí potřebných informací se vydali po žluté značce směrem na Palkovické hůrky. Zde po pronesené zdravici naším ženám následovala pomlázka tak, aby turistky byly i po další rok v perfektní kondici. U rozcestníku Palkovické hůrky  se k nám přidaly další dvě turistky. Pokračovalo se po modré značce lesem za slunečného počasí a ptačího zpěvu až k přehradě Olešná. Před restaurací U Toma čekalo dalších 10 členů KČT TJ VP, a tak zde proběhlo druhé kolo pomlázky. Po občerstvení a posezení v družné zábavě jsme se v odpoledních hodinách vraceli busem z Olešné do Frýdku. Byla to vydařená akce,… sluníčko, dobrá nálada a vše potřebné bylo k dispozici. Holky tradičně napekly, nechyběly sladkosti a ve skle se také něco našlo. Celková účast byla 32 turistů, hlavní trasa pohodové vycházky měla s procházkou kolem přehrady cca 9 km, s převýšením kolem 200 m.         J.M.

Girová – 18.3.2018

V neděli ráno jsme odjeli vlakem do Mostu u Jablunkova (510 m), kde Danka udělala tradiční prezenčku. Poté jsme se vydali po červené značce se strmějším stoupání až na vrchol Girová ( 775 m).Na chatě jsme se občerstvili a vydali se zpět na Štípanku ( 740 m),zde se přešlo na zelenou značku a pokračovali jsme při překrásných scenériích a také při silnějším větru a mrazu až do Návsí na vlak.

Děkuji všem za účast a těším se na další setkání. Marie Radová.

Setkání po létech – 10.3.2018

…v sobotu 10.března  se v salonku restaurace U Křivého psa  uskutečnil již 13.ročník setkání bývalých členů našeho turistického spolku  se zástupci  odboru. Mezi 25 účastníky pozvání rádi přijali i naši 2 nejstarší  členové Marie Lichnovská a Oldřich Krigler.

 Tradice těchto setkání  vznikla  1.dubna 2006  u příležitosti 30. výročí založení 1.kroniky z roku 1977 bývalým kronikářem  města F-M  p. Škutou.

Hosté  byli informováni o  letošním významném výročí   130. založení KČT a připomenutí historie válcovenské turistiky, jejíž začátky sahají do předválečných let r.1938 tj. před 80 lety. Dále současném dění v odboru turistiky a o možnostech sledovat činnost turistů na webových stránkách a  vývěsce na TGM.

I když už dnes mnozí,  ze zdravotních důvodů,  do hor nemohou, při prohlížení oddílových kronik se přítomným opět vybavily vzpomínky na zážitky z turistických akcí uplynulých let. Vzpomněli jsme se i na ty, kteří už odešli do turistického nebe.

Při těchto setkáních  si člověk  stále více uvědomuje, že  stáří je jako bankovní konto, vybereš si to co jsi tam nashromáždil.…..a všichni dobře víme, že peníze i bohatství je pomíjivé, ale zážitky, postřehy a radosti, které nám  turistika přináší,  nám z  našich srdcí nikdo nevezme….

Na závěr setkání Pavel Bartošek popřál ženám k nedávnému svátku MDŽ a předal malou sladkost. Při loučení vyjádřili přítomni  poděkování za uspořádání takové akce a já jsem všem na oplátku přislíbila, že určitě v této  tradicí setkávání budeme i nadále pokračovat.

Marie Michnová

Více fotografií si můžete prohlédnout zde.

MDŽ – 4.3.2018

V neděli 4.3.2018 jsme se sešli ve Frýdlantě nad Ostravicí. Pěšky jsme pokračovali po cyklo č.59 do Ostravice. M.Aujeský ukázal, kde na řece Ostravici žije vydra i bobr.
Navštívili jsme srub Petra Bezruče i s podrobným výkladem pracovníka Slezského zemského muzea v Opavě.
Do restaurace U Řeky (Ivánek) jsme došli plní dojmů, i obdarovali sladkou pochoutkou naše turistky k MDŽ. Za doprovodu skupiny Melody Boys si zazpívali, zatancovali. Věřím, že byli všichni přítomní spokojeni!

Třešničkou na dortu byla návštěva „Ráje dřevěných soch“ na Farské zahradě, která byla tečkou za nedělní akcí našeho odboru KČT.

Těším se na další setkání s Vámi. Pavel B.